fbpx

אז איך מגייסים סמנכ"ל כספים ? בואו יחד נכנס לעולם הכספי  

יותר פשוט מלהרכיב שידה של איקאה- איך ליצור פרופיל בלינקדאין מא' ועד ת'- המאמר הקצר ביותר שתקראו
4 במאי 2014
חנוכה- נר 8
8 במאי 2014

בואו יחד נכנס לעולם הכספים- The Finance World  

מחלקת כספים היא מחלקה סופר קריטית בכל ארגון, בסופו: Show me the money זה הדבר שמדבר!

איך בנויה מחלקת הכספים?

להלן מבנה ארגוני לאגף כספים גדול יחסית. כמובן שיהיה שוני בהיקף האנשים בהתאם לגודל החברה (היקף הכנסות ככלל אצבע), סוג הפעילות (מוצרים או שירותים? תוכנה או חומרה?) וסוג החברה (פרטית או ציבורית הנסחרת בבורסה ומדווחת למשקיעיה).

CFO- סמנכ"ל הכספים – Chief Finance Officer

התפקידים שלו:

 1. מנהל אגף הכספים ואחראי לתפעול המערך השוטף (באמצעות המחלקות המבצעות הכפפות לו)
 2. יד ימינו של המנכ"ל בכל הקשור לאסטרטגיה הפיננסית של העסק כולל תכנון עתידי לטווח של מספר שנים שנים קדימה (ובתכלס: במה משקיעים? מהם הסיכונים וההזדמנויות, איך נמקסם את הערך הכספי לטווח הרחוק?)
 3. אחראי לתקציב החברה המהווה מסגרת, חזון ההנהלה ותכנית העבודה השנתית של החברה – ה-CFO הוא "שר האוצר" של העסק.
 4. ראיית ה"ביזנס": אילו חברות לרכוש או להקים, באילו טריטוריות?

דוגמאות לכך בחברה ציבורית: סבובי הנפקה (בחברות ציבוריות או כאלו המבקשות לגייס כסף ממשקיעים – פעולה הכוללת מסעות Road Show להצגת התכנית העסקית וכדאיות ההשקעה בחברה)

דוגמאות לכך בחברה פרטית: בחינות כדאיות ורווחיות, התאמות למבני מס שונים.

 1. הפקת משמעויות פיננסיות מגורמים שונים ועבורם. למשל:
 • מחירים ומבצעים למול אנשי השיווק ומערך המכירות
 • למידת וניצול המודיעין העסקי
 • רמות המלאי מול גורמי התפעול, הרכש והתכנון.
 1. אחריות לאיתנות הפיננסית של החברה מול בנקים וגורמי מימון ולמעמד המס שלה החברה בארץ ובעולם מול הרשויות.
 2. חבר הנהלה

בחברות רבות אגף הכספים המדווח ל-CFO נחלק לשתי זרועות:

הזרוע המבצעת:

מחלקת החשבות/Accounting בניהול מנהל כספים/דירקטור כספים/חשב בכיר (Finance Manager/ VP Finance/ Sr Controller ) – תלוי בהגדרות וגודל החברה – רואה חשבון (ובד"כ עם תואר נוסף במנהל עסקים או כלכלה)

הזרוע המחקרית/תכנונית:

המחלקה הכלכלית: בניהול Director Of Economics – כלכלן בכיר.

ייאללה חברים- Dig IN:

תפקידי הFinance Manager:

 1. הסתכלות מלמעלה על ניהול הכספים והביצוע היומ-יומי מהצד החשבונאי, תוך רישום כלל המידע בהתאם לכללים ועל פי חוקים ותקנות ותוך הפקת תוצרים ודיווחים שיהוו בסיס לקבלת החלטות בחברה כולה.
 2. אחריות לעריכת הדוחות הכספיים ודיווחי המס עד חתימתם כולל התנהלות מול ביקורת וסקירה של רואי חשבון חיצוניים. על דוח כספי להיות מהימן, רלוונטי (עמידה בלוחות זמנים…) ובהתאם לכללי החשבונאות להן החברה מחוייבת מעצם מעמדה ומיקומה (מרבית החברות כיום מדווחות על פי כללי ה-IFRS – התקינה החשבונאית הבינלאומית ובמקומות שונים מדווחות חברות לפי תקינה חשבונאית מקומית מקובלת – הדוגמא המוכרת היא ה-US GAAP בארה"ב)
 3. אחריות על תזרים המזומנים – המנוע היומיומי של החברה. עניין קריטי שטעויות בניהולו הביאו חברות לפשיטת רגל למרות דוחות רווחיים! תמיד זכרו: "Cash is king". בעלים (מנוסה) של עסק נכנס כל בוקר למשרד והשאלה הראשונה ששואל היא – "כמה כסף יש בבנק היום"?
 4. כנגזרת מן האחריות התזרימית ולאור ה"כפר הגלובלי" – אחריות על החשיפה וההגנה המטבעית של החברה.
 5. דיווחים שונים כנגזרת מתפקידו והמידע עליו הוא שולט:
 • בחברה ציבורית – דוח דירקטוריון, דוח שנתי ודיווחים על פי דרישות רשות ניירות ערך, Filings והגשות דיווחים לבורסות
 • עריכת דוחות וניתוחים להנהלה – בנושאי תזרים, רווח והפסד, מלאי, לקוחות, רכש וכל סעיף אחר שההנהלה מבקשת לאמוד.
 • מצגות שונות – ל-CFO, להנהלה, לגורמי חוץ כגון בנקים וגורמי ביטוח ואשראי.
 1. ב-ק-ר-ה מתמדת על פעילות הארגון: ביצוע מול תקציב (בחלק מהחברות זו גם המחלקה המרכזת את בניית התקציב ובחברות אחרות תחום זה מצוי באחריות המחלקה הכלכלית), תזמון הוצאות, עמידה בנהלים שונים, בחינת תהליכים ארגוניים שונים – היות שהכל בסוף מתורגם למשמעות כספית. לא בכדי תפקידי החשבות נקראים באנגלית Controller – זהו מערך הבקרה הארגוני.
 2. מנהל ואחראי על צוות עובדים. גודל הצוות נגזר בד"כ מגודל החברה והיקפי הפעילות שלה (יכול להיות מ-3-12) בתפקידים שונים כאשר המרכזיים בהם:

Controller – חשב – רואה חשבון – אחריות על עריכת הדוחות הכספיים וביסוס המספרים בהם. בחברות רבות הדבר כולל איחוד דוחות כספיים של חברות שונות באותה קבוצה.

Assistant Controller – עוזר חשב – רואה חשבון – מסייע לחשב ובחברות רבות בהן יש מטה וחברות בנות – אחראי לקשר עם החברות הבנות והסניפים בעולם.

מנהלי חשבונות  Bookkeepers – מחלקת הנהלת חשבונות האמונה על רישום המידע הכספי (חשבוניות, תשלומים, קבלות ופקודות יומן שונות) בתוך מערכת המידע הארגונית (זהו למעשה מערך חובה בכל ארגון, אפילו הקטן ביותר) – מנהלי החשבונות, מקצועיים ככל שיהיו במשימתם – חייבים הנחיה וחניכה מהחשבים בחברה להם הידע החשבונאי והיכולת לקבל החלטות בדבר אופן הרישום ומהותו.

 

תפקידי ה- Director Of Economics:

 1. בחברות רבות – אחראי מרכזי על בניית התכנית התקציבית
 2. אחריות לבחינת רווחיות וקביעת מחירים רווחיים תוך ראיית כלל העלויות הרלוונטיות
 3. המלצות על מודלים כלכליים נכונים בהקשר של מחירים/מבצעים/שווקים.
 4. בחינה כלכלית של פרויקטים – כגון כדאיות רכישות, הערכות שווי, העתקת קוי ייצור
 5. ניהול סיכונים תוך בחינת תמונת המצב המאקרו כלכלית בעולם והתייחסות למתחרים/מודיעין עסקי/מגמות כלכליות בשווקים.

בניתוח אגף הכספים עד כה ראינו כי יש שוני בין סוגי חברות וגודלן לבין היקף הצוות ואיוש התפקידים באגף.

באגף הכספים בולטים מאוד גם ההבדלים בין חברה פרטית (שאינה נסחרת בבורסה ואינה מגייסת הון מהציבור) לבין חברה ציבורית (נסחרת בבורסה ומגייסת הון) ויש לכך השלכות מהותיות על גודל האגף, תפקידיו ותחומי העיסוק שלו כאשר בחברות הציבוריות יש משימות ודרישות רבות נוספות מעבר לעבודת הכספים הכללית והקבועה שלא משתנה בכל החברות.

להלן ההבדלים המרכזיים בין חברה פרטית לציבורית ומתוכם – ההשפעה על אגף הכספים שלכם:

חברה ציבורית:

 1. כפופה לכללי דיווח מחמירים בהיבט של לוחות זמנים מחייבים, כמות ואיכות הדיווח
 2. הדוחות הכספיים חשופים לכלל הציבור
 3. החברה מחויבת בעמידה בתקנות ניירות ערך במדינה בה נסחרת ואלו תקנות מחמירות שלרשות ניירות ערך רשות וסמכות לחקור עמידה בהן.
 4. מחוייבת לעמידה בכללי בקרה פנימיים שנבחנים על ידי הרשויות ועל ידי רואי החשבון החיצוניים (דוגמת כללי ה-SOX שנקבעו בארה"ב)
 5. החברה מחוייבת בדיווחים איכותיים למשקיעים – סיכונים להם חשופה החברה, שכר בכירים, מדיניות דיבידנדים (למשל – דוח ברנע הכולל לצד הדוחות הכספיים את תיאור עסקי התאגיד, פרוייקטים שונים ומידע מהותי נוסף).
 6. בהתאם לתקנות וחוקים על החברה להוציא מעת לעת הודעות למשקיעים – על שינויים משמעותיים, עסקאות גדולות וגם, למצער, אזהרות רווח או כשלונות.

כל אלו כדי להבטיח את העברת המידע הנכון והמדוייק למשקיעים הרבים בחברה בשקיפות מלאה.

חברה פרטית:

 1. אינה מחוייבת בחשיפת הנתונים שלה.
 2. לא מחוייבת לדוחות רבעוניים (אם כי חברות רבות מבצעות דוחות כאלו לצרכי בקרה ושליטה)
 3. אינה כפופה לתקנות רשות ניירות ערך או רגולציה של חברות ציבוריות והדבר מפחית משמעותית את כמות הדיווחים וכן את היקף הביקורת החיצונית וכמות המידע הכלול בדוחות.
 4. למרות שנתוניה אינה חשופים לציבור – מובן שלרשויות מחוייבת החברה בדיווח מלא ותמסור מידע גם לבנקים או גורמי אשראי כמובן.
 5. למרות השוני המהותי: חברות פרטיות רבות מציבות לעצמן סטנדרט דיווח כשל חברות ציבוריות וזאת בכדי להיות עם היד על הדופק ולתת תמונת אמת לCFO וCEO בניהול החברה (או אולי בכדי להיות כל הזמן מוכנים עם תשתית מידע להנפקה בבורסה J)

אמנם יש נטיה לחשוב שחברות ציבוריות – מתוקף הרגולציות הרבות – מסודרות יותר ותהליכיות יותר אולם לא תמיד הדבר נכון. יש חברות פרטיות רבות מאוד עם סטנדרט ארגוני גבוה של תהליכים, בקרות ודיווחים – פשוט כי אי אפשר להצליח אחרת (ויש הרבה מאוד חברות פרטיות מצליחות!).

** גיוס Finance Manager **

אנשים חכמים יידעו מהר מאוד לעבור ממגזר החברות הפרטיות הטובות (המקיימות סטנדרטים גבוהים של דיווח ביוזמתן) לחברות ציבוריות מונפקות – ולא צריך לפחד לגייס אותם ולבקש ידע בהשלמת דיווחים או תהליכים כאלו או אחרים.

מכיוון שבשורה התחתונה, בעולם הכספים נדרשת יכולת אנליטית, אחריות אישית להתנהלות עם כסף תוך ראיה מרחבית, יכולת להפעיל את האנשים למשימותיהן תוך פיקוח, בקרה והרבה תהליכי עבודה סדורים ויכולת לעמוד בלוחות זמנים קבועים על מנת לספק מידע זמין, חי ומהימן להנהלה – כדלק לקבלת החלטות עתידיות.

מקווה שעזרתי לכם להיכנס לעולם הכספים…

הפוסט הוכן בשיתוף מנהל כספים תותח, שבשמחה הסביר לי את המבנה ותהליכי העבודה של האגף המיוחד שתחת ה-CFO.

אז מעכשיו לגייס אנשי כספים זה: קל ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Email Me